Puutarhaliike Reiman Oy – Puutarhamyymälä, suunnittelu ja viherrakennus | Espoo | Helsinki | Kauniainen | Kirkkonummi | Lohja | Raasepori | Siuntio | Vantaa

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste (14.1.2021)

 

Rekisterin nimi

Puutarhaliike Reiman Oy asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Puutarhaliike Reiman Oy (0590944-0)
Torhemintie 1, 02420 Kirkkonummi
010 424 8100
puutarha.reiman@puutarhaliikereiman.fi

Rekisterin ylläpitäjä tai yhteyshenkilö

Hanna Reiman
Torhemintie 1, 02420 Kirkkonummi
010 424 8100
puutarha.reiman@puutarhaliikereiman.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito.

Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun takaamiseksi. Mikäli rekisteröity ei täytä yhteydenottolomakkeessa pyydettyjä tietoja, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn yhteydenottolomaketta eikä sitoutua sitä koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen. 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröityneen täyttämään yhteydenottolomakkeeseen liittyvät toimenpiteet vaativat. Säilytysaika riippuu kerätystä tiedosta, mm. laskutustiedot tulee kirjanpitolain mukaan säilyttää kuusi vuotta. Yhteydenottolomakkeen tietoja säilytämme ainoastaan rekisteröityneen suostumuksella.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja tietosisältö
Rekisteri sisältää henkilötietoja yrityksen asiakkaista. Rekisteröidyn itsensä syöttämät lomaketiedot saattavat sisältää mm. nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron tai osoitteen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteydenottajan ilmoittamat tiedot sekä asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle. Kirjanpidon vaatimia henkilötietoja luovutetaan  Puutarhaliike Reiman Oy:n käyttämälle tilitoimistolle. 

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan ja Puutarhaliike Reiman Oy:n välisen sopimuksen tai asiakassuhteen, sekä voimassaolevan lainsäädännön perusteella mm. viranomaisille. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan ja muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä tunnistautumisen. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurein ja teknisellä suojautumisella. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho).
  • Rekisteriä hoitava taho oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho).
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen tätä tehdyn tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä (”Cookies”). Evästeiden tarkoitus on ennen kaikkea helpottaa sivustomme verkkoliikenteen analysointia ja parantaa asiakkaan käyttökokemusta.

 Evästeiden avulla kerätään muun muassa seuraavia tietoja: 

  • käyttäjän IP-osoite
  • päivämäärä ja kellonaika
  • käytetyt/vieraillut sivut
  • selaintyyppi

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla, eikä sivustomme voi tietää esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä sivustolla/meille antanut. Yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö ja rekisteriseloste huomioon ottaen voidaan evästeiden avulla saatua tietoa liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin rekisteriselosteessa kuvatuin tavoin.

Voit poistaa selaimesi tallentamat evästeet selaimen asetuksista.

Scroll to Top